تماس با ما

تماس با گروه:

 آدرس : مشهد - ابتدای بلوار وکیل آباد - مقابل پارک ملت - دانشکده دندانپزشکی - طبقه دوم - گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 تلفن : 18-38829501 داخلی 217 -213 نمابر: 38829500 051

Comu.den[at]mums.ac.ir  :Email